สอนการใช้งาน

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

23 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

การตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

วิธีการตั้งค่าตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสารในระบบ PEAK หากเรามีการสร้างใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสารใดๆ PEAK จะมีการบันทึกบัญชีให้ ซึ่งค่า Default ระบบผูกผังบัญชีให้ดังนี้แยกตามประเภทของเอกสาร ซึ่งหากทางผู้ใช้งานต้องการตั้งค่าการลงผังบัญชีเองสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ตามตัวอย่างนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > ตั้งค่าบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ > กดแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 เลือกผูกผังบัญชีได้เลย เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก – จบขั้นตอนตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร-

18 พ.ย. 2022

PEAK Account

4 min

การออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

การบันทึก รับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) ในส่วนนี้จะเป็นการได้รับใบเพิ่มหนี้ที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงที่สร้างบน NEW PEAK และจะเพิ่มสินค้าเข้าคลังสินค้า ซึ่งจะทางโปรแกรมจะนำไปเพิ่มต้นทุนและสินค้าในล็อตสินค้าที่ได้เลือกระบุวันที่ในใบเพิ่มหนี้นั้น ยกตัวอย่าง การบันทึก รับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) กิจการมีการซื้อสินค้ากับทางผู้ขายรายหนึ่ง โดยซื้อพัดลม 10 เครื่อง ต่อมาพบว่าผู้ขายให้ส่งพัดลมมา 11 เครื่อง ดังนั้นผู้ขายจึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ เพื่อให้ทางกิจการจ่ายเงินเพิ่มค่าพัดลมอีก 1 เครื่อง โดยในส่วนนี้ทางกิจการไม่ได้บันทึก EXP. ในหน้ารายจ่ายหรือเป็นรายการที่เป็นหนี้คงค้างยกมา โดยในส่วนนี้กิจการไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร EXP. ที่หน้ารายจ่าย โดยสามารถออกใบเพิ่มหนี้โดยตรงได้ ขั้นตอนที่ 1 การเข้าไปออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) เข้าที่ รายจ่าย > เลือก รับใบเพิ่มหนี้ > กด + สร้าง เลือก ไม่อ้างอิงเอกสารเดิม > กด ถัดไป ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกออกรับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) > เลือกระบุผู้ติดต่อ ที่ได้รับใบเพิ่มหนี้> เลือกระบุสาเหตุของการเพิ่มหนี้ รวมถึงใส่คำอธิบายรายการของสาเหตุการเพิ่มหนี้> เลือก รับสินค้าเพิ่ม จะมีให้เลือก 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะถูกเพิ่มด้วยรูปแบบที่ 2 ไม่รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง > เลือกระบุสินค้า ที่ต้องการเพิ่มหนี้และเพิ่มราคาต้นทุนสินค้า (ตามตัวอย่างจะเป็นการออกเพิ่มพัดลม 1 เครื่อง) ขั้นตอนที่ 3 เลือการชำระเงินการชำระเงินจะสามารถระบุได้ 2 รูปแบบรูปแบบที่ 1 ชำระเงิน รูปแบบที่ 2 ตั้งหนี้ไว้ก่อน ในตัวอย่างนี้จะเป็นรูปแบบที่ 1 ชำระเงิน ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีรับใบเพิ่มหนี้ กรณี จ่ายชำระเงิน ตัวอย่าง การบันทึกรับคืนสินค้า ในสต๊อกสินค้าที่บันทึกออกใบเพิ่มหนี้ กรณีรับสินค้าเพิ่มสต๊อกสินค้าก็จะบวกเพิ่มมา 1 เครื่องจากการบันทึกใบเพิ่มหนี้ ซึ่งจะเข้าในล็อตตามวันที่บันทึกใบเพิ่มหนี้หากต้องการให้เข้าล็อตตามวันที่สั่งซื้อสินค้า ให้เลือกวันที่ใบเพิ่มหนี้ตรงกับวันที่สั่งซื้อสินค้าในล็อตนั้นๆ -จบขั้นตอนการออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร-

18 พ.ย. 2022

PEAK Account

4 min

การออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบอ้างอิงเอกสารเดิม

หากทางกิจการได้รับใบเพิ่มหนี้จากผู้ขาย และมีการรับสินค้าเพิ่มเข้าสต๊อก สามารถบันทึกรับใบเพิ่มหนี้ที่ NEW PEAK โดยมีขั้นตอนดังตอนไปนี้ ตัวอย่างเช่น กิจการมีการรับใบเพิ่มหนี้ จากบันทึกซื้อสินค้าเลขที่ EXP-25650400008 โดยมีการรับสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ เป็นอื่นๆ– ระบุคำอธิบายอย่างย่อ คือ ซื้อสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่ม ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้า > ดูทั้งหมด > เลือกเอกสารที่ต้องการบันทึกรับใบเพิ่มหนี้ กด Dropdown ที่ปุ่มตัวเลือก > กดรับใบเพิ่มหนี้ หรืออีกวิธีสำหรับการสร้างรับใบเพิ่มหนี้เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > รับใบเพิ่มหนี้ > สร้าง เลือกเพิ่มหนี้จากเอกสารเดิม > เลือกชื่อลูกค้า/คู่ค้า > เลือกเลขที่เอกสารที่ต้องการเพิ่มหนี้ > ถัดไป ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดใบเพิ่มหนี้ที่ได้รับจากทางผู้ขาย– ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ หากสาเหตุที่ระบบมีให้ไม่ตรงกับสาเหตุการเพิ่มหนี้จริง ให้ระบุเป็นอื่นๆ– ระบุคำอธิบายอย่างย่อ ซึ่งจะแสดงในหน้าเอกสารส่วนสาเหตุของการเพิ่มหนี้– ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่มหรือไม่ จะมีให้เลือก 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะถูกเพิ่มด้วยรูปแบบที่ 2 ไม่รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น กิจการมีการรับใบเพิ่มหนี้ จากบันทึกซื้อสินค้าเลขที่ EXP-25650400008 โดยมีการรับสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ เป็นอื่นๆ– ระบุคำอธิบายอย่างย่อ คือ ซื้อสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่ม ติ๊กที่รายการสินค้ามีการเพิ่มหนี้ > ระบุจำนวน และราคา/หน่วย หรือ หากมีการซื้อสินค้าอื่นนอกจากที่มีในเอกสาร ให้กดเพิ่มรายการใหม่ ขั้นตอนที่ 3 : ในส่วนของการบันทึกชำระเงิน ให้ระบุช่องทางการเงินที่มีการชำระให้ผู้ขาย หรือหากยังไม่ชำระเงิน ให้กดยังไม่ชำระเงิน ระบบจะทำการตั้งเจ้าหนี้ให้อัตโนมัติ > กดอนุมัติรับใบเพิ่มหนี้ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เมื่ออนุมัติใบเพิ่มหนี้เรียบร้อยแล้ว กดที่รหัสสินค้า D0001 จะพบว่ามีจำนวนสินค้าในสต๊อกเพิ่มขึ้น 20 ชิ้น -จบขั้นตอนการออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบอ้างอิงเอกสารเดิม-

18 พ.ย. 2022

PEAK Account

3 min

การบันทึกรับใบลดหนี้แบบรับชำระเงินคืน

การบันทึกรับใบลดหนี้แบบอ้างอิงแบบรับชำระเงินคืน สามารถทำขั้นตอนดังนี้ หากทางกิจการได้รับใบลดหนี้จากผู้ขาย โดยมีเอกสารการจ่ายอ้างอิงการรับลดหนี้สามารถบันทึกรับใบลดหนี้ที่ NEW PEAK โดยมีขั้นตอนดังตอนไปนี้ ตัวอย่าง กิจการได้ทำการซื้อสินค้า 10 ชิ้น ราคาหน่วยละ 300 บาท จ่ายชำระเต็มจำนวนแล้วต่อมาได้รับเอกสารรับใบลดหนี้เนื่องจากสินค้าชำรุด และส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายจำนวน 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 300 บาท สามาบันทึกได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > รับใบลดหนี้ > สร้าง คลิกลดหนี้จากเอกสารเดิม > ระบุชื่อลูกค้า/คู่ค้า > ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการรับใบลดหนี้ > คลิก ถัดไป หรือสามารถออกเอกสารรับใบลดหนี้ที่หน้าเอกสารรายจ่ายโดย คลิกตัวเลือก > รับใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 2 : เลือกระบุสาเหตุการลดหนี้ และ ระบุคืนสินค้า การลดหนี้จะมีผลกับ Stock สินค้า 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คืนสินค้า สินค้าใน Stock จะลดลง รูปแบบที่ 2 ไม่คืนสินค้า Stock จะไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งในตัวอย่างนี้จะเป็นรูปแบบที่ 1 คืนสินค้า ขั้นตอนที่ 3 : รับชำระเงิน ระบบุช่องทางเงินที่ได้รับเงินคืน จากนั้นคลิกอนุมัติใบลดหนี้ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี – จบขั้นตอนการบันทึกรับใบลดหนี้แบบรับชำระเงินคืน –

17 พ.ย. 2022

PEAK Account

3 min

การออกใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป

เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการออกไปแล้วมีการออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการทำออกใบลดหนี้ แต่ไม่ได้มีการโอนเงินคืนให้กับลูก นำยอดเงินมาเป็นการรับชำระในครั้งต่อไป สามารถทำรายการได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการออกใบลดหนี้ที่เอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จนั้นที่ต้องการทำการออกใบลดหนี้ เมื่อกดออกใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ใส่รายละเอียดสาเหตุของการลดหนี้และการรับคืนสินค้า ซึ่งหากเลือกรับคืนสินค้า สินค้าจะกลับมาเข้าสต็อกให้ค่ะ หลังจากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ทำการเลือก ขั้นสูง ติ๊กค่าธรรมเนียมและรายการปรับปรุง ให้เลือกเป็นผังบัญชีที่ไว้สำหรับเป็นเครดิต ทางทีมงานขออนุญาตยกตัวอย่างใช้ผังบัญชีพัก แล้วอนุมัติรายการ -จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้- ขั้นตอนการบันทึกรายการออกใบเสร็จ/ใบกำภาษีเพื่อลดยอดที่มีการออกใบลดหนี้ไป ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ได้ทำการออกใบลดหนี้ไปแล้ว แล้วมีการขายหรือให้บริการใหม่โดยไม่ได้มีรายรับชำระเป็นเงิน ขั้นที่ตอนที่ 1 เมื่อสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว ตรงช่องทางการเงิน ให้ทำการเลือกช่องทางเดียวกันกับที่เราออกใบลดหนี้ไว้ แล้วอนุมัติรายการ เมื่อเข้าทำการตรวจสอบการลงข้อมูลที่หน้า GL ข้อมูลจะทำการล้างกันให้ -จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป-

17 พ.ย. 2022

PEAK Account

3 min

การออกใบลดหนี้แบบชำระเงินคืน

การออกใบลดหนี้คือการออกเอกสารเพื่อลดหนี้ให้คู่ค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการกับทางกิจการซึ่งในกรณีที่ออกใบลดหนี้เพื่อชำระเงินคืนสามารถดูตัวอย่างการบันทึกได้ดังนี้ ตัวอย่าง ออกใบแจ้งหนี้ขายเครื่องซักผ้าจำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5000 บาท และลูกค้ามีชำระเงินมาแล้ว ต่อมาลูกค้าแจ้งว่าราคาที่ตกลงกันคือเครื่องละ 4000 บาท ต้องลดหนี้และคืนเงินให้กับทางลูกค้า เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 10000 บาท ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู ” รายรับ “ จากนั้นเลือก ” ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ ” และกดปุ่ม “ดูทั้งหมด” ขั้นตอนที่ 2 เลือกเอกสารที่ต้องการออกใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 3 เลือกปุ่ม ” ตัวเลือก “ จากนั้นเลือก ” ออกใบลดหนี้ ” ขั้นตอนที่ 4 ระบุรายละเอียดต่างๆในการลดหนี้การลดหนี้จะเกี่ยวข้องกับ Stock สินค้า 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 รับคืนสินค้า สินค้าจะเพิ่มขึ้นใน Stock รูปแบบที่ 2ไม่รับคืนสินค้า Stock จะไม่ได้รับผลกระทบ จากตัวอย่างมีการลดหนี้ราคาสินค้าและไม่ได้มีการรับคืนสินค้า จึงระบุสาเหตุของการลดหนี้เป็น ” ลดราคาสินค้า ” และเลือกการรับคืนสินค้าเป็น ” ไม่รับคืนสินค้า “จากนั้นระบุรายการสินค้าที่ลดราคาเป็นราคา 1000 บาท จำนวน 10 เครื่อง ** จะเห็นได้ว่าระบบแจ้งสรุปข้อมูลให้เป็นมูลตามเอกสารเดิม 50000 บาท แต่มีการออกใบลดหนี้และแสดงมูลค่าที่ถูกต้องเป็น 40000 บาท ** ขั้นตอนที่ 5 เลือกช่องทางที่จ่ายชำระเงินคืนให้ลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม” อนุมัติใบลดหนี้ “ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี -จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้แบบชำระเงินคืน-

17 พ.ย. 2022

PEAK Account

6 min

การออกใบลดหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

การออกใบลดหนี้คือการออกเอกสารเพื่อลดหนี้ให้คู่ค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการกับทางกิจการซึ่งในโปรแกรม PEAK สามารถออกใบลดหนี้โดยไม่อ้างอิงกับเอกสารได้ ในกรณีที่ทางกิจการอาจจะไม่มีเอกสารฝั่งรายได้อ้างอิง หรือว่าแต่ก่อนเคยบันทึกขายหรือยอดยกมาที่หน้าสมุดบัญชีรายวันทั่วไป ตัวอย่าง ยังไม่เคยมีการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินในระบบ หรือ เคยออกใบแจ้งหนี้หลายใบและออกใบเสร็จรับเงินหลายใบ แล้วได้รับสินค้าคืนจากคู่ค้าจำนวน 10 หน่วย ราคาต่อหน่วย 400.00 บาท ซึ่งไม่ทราบว่าสินค้าที่ได้รับคืนเป็นสินค้าของใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จใบไหนในระบบ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูรายรับรายรับ > ใบลดหนี้ > สร้าง เลือกรูปแบบใบลดหนี้ : ไม่อ้างอิงเอกสารเดิม ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดในการสร้างใบลดหนี้ อ้างอิงถึง: ระบุข้อมูลที่ต้องการ (ถ้ามี) จำกัดตัวหนังสือ 32 อักขระเลขที่เอกสาร: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ที่ตั้งค่า สามารถแก้ไขเลขที่เอกสารระบุเลขที่ที่ต้องการได้ ข้อมูลลูกค้าชื่อลูกค้า: ระบุรหัสผู้ติดต่อวันที่ออก: ระบบจะทำการ Default วันที่ปัจจุบันที่สร้างเอกสาร สามารถแก้ไขเลือกวันที่ย้อนหลังหรือในอนาคตได้ ข้อมูลราคาและรวมภาษีประเภทราคา: ระบบจะทำการ Default ประเภทราคาจากการตั้งค่า สามารถแก้ไขตอนสร้างเอกสารอีกครั้งได้การออกใบกำกับภาษี: ระบบจะแสดงหน้าสร้างใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี ให้อัตโนมัติ หากกิจการไม่ต้องการออกใบกำกับภาษี สามารถปิดการออกใบกำกับภาษีได้ราคานี้เป็นค่าเงิน: สามารถระบุสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องการได้ เบื้องต้นระบบจะ Default เป็นเงินสกุลเงินบาท ข้อมูลการลดหนี้: ระบุสาเหตุการหนี้ ใบลดหนี้จะมีผลกระทบกับ Stock 2 รูปแบบ รายการสินค้า/บริการ: ระบุรหัสสินค้า/บริการ (ถ้ามี)บัญชี: กรณีที่เลือกรหัสสินค้า/บริการ ระบบจะดึงรหัสผังบัญชีที่ผูกในรหัสสินค้า/บริการมาให้อัตโนมัติ หรือจะสามารถระบุผังบัญชีที่ต้องการได้คำอธิบาย: กรณีที่เลือกรหัสสินค้า/บริการ ระบบจะดึงคำอธิบายที่ผูกในรหัสสินค้า/บริการมาให้อัตโนมัติ หรือจะสามารถระบุคำอธิบายที่ต้องการได้ (รองรับ 1,000 อักขระ)จำนวน: ระบุจำนวนสินค้า/บริการ ที่ได้รับคือราคา/หน่วย: ระบุราคา/หน่วยภาษี: ให้ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 0% หรือไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ต้องการหัก ณ ที่จ่าย: ระบุหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการ (ถ้ามี)หากใบแจ้งหนี้มีมากกว่า 1 รายการ ให้กดปุ่ม + รายการใหม่และต้องการเพิ่มคำอธิบายรายการ ให้กดปุ่ม + เพิ่มคำอธิบายรายการ ระบุมูลค่าตามเอกสารเดิม โดยมูลค่าจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับยอดที่ลดหนี้ แล้วกดบันทึก การลดหนี้จะมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 การลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่มีการรับชำระเงิน ระบบจะทำการติ๊กลดหนี้ให้อัตโนมัติ แบบที่ 2 การลดหนี้จากเอกสารรับชำระเงินมาแล้ว ระบบจะติ๊กชำระคืนเงินให้อัตโนมัติ จากตัวอย่างเป็นการลดหนี้แบบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ได้มีการรับชำระเงินดังนั้น ระบบจะเลือกมีการให้ชำระเงินคืนเลย ขั้นตอนที่ 3. : ช่องทางการเงิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี -จบขั้นตอนใบลดหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร-

17 พ.ย. 2022

PEAK Account

5 min

การออกใบลดหนี้แบบอ้างอิงเอกสาร

การออกใบลดหนี้คือการออกเอกสารเพื่อลดหนี้ให้คู่ค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการกับทางกิจการ ตัวอย่างเช่น ออกใบแจ้งหนี้ขายสินค้าจำนวน 20 หน่วย ราคาต่อหน่วย 1,500 บาทต่อมามีสินค้าเสียหายต้องลดหนี้พร้อมทั้งรับคืนสินค้าจากลูกค้าจำนวน 5 หน่วย ราคาต่อหน่วย 1,500 บาท ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูใบแจ้งหนี้ เลือกใบแจ้งหนี้ที่เราต้องลดหนี้ กดปุ่มตัวเลือก > ออกใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดของเอกสาร อ้างอิงถึง : ระบบจะดึงข้อมูลมาจากใบแจ้งหนี้เลขที่เอกสาร : ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ที่ตั้งค่า สามารถแก้ไขเลขที่เอกสารระบุเลขที่ที่ต้องการได้กลุ่มจัดประเภท (สำหรับ Package PRO Plus)สามารถระบุประเภทตอนสร้างเอสการ หรือจะไม่ระบุ มาระบุย้อนหลังได้เช่นกัน ข้อมูลราคาและภาษี ข้อสังเกตเพิ่มเติม ระบุข้อมูลการลดหนี้ การลดหนี้จะมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 การลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่มีการรับชำระเงิน ระบบจะทำการติ๊กลดหนี้ให้อัตโนมัติ แบบที่ 2 การลดหนี้จากเอกสารรับชำระเงินมาแล้ว ระบบจะติ๊กชำระคืนเงินให้อัตโนมัติ จากตัวอย่างเป็นการลดหนี้แบบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่มีการรับชำระเงินดังนั้น ระบบจะเลือกเป็นการลดหนี้แบบลดลูกหนี้ โดยระบบจะนำจำนวนที่ลดหนี้มาตัดชำระออกจากใบแจ้งหนี้ต้นฉบับเมื่อตรวจสอบยอดแล้วสามารถกดอนุมัติใบลดหนี้ได้เลย ตัวอย่างการบันทึกบัญชี สินค้าในสต็อคจะถูกตัดออกให้ – จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้แบบอ้างอิงเอกสาร –

17 พ.ย. 2022

PEAK Account

4 min

การออกเอกสารใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงจากเอกสารเดิม

ใบเพิ่มหนี้ หรือ (Debit Note) คือเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ (ลูกค้า) โดยมีเจตนาที่ต้องการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่ามูลค่าของสินค้าและบริการนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งในโปรแกรม PEAK สามารถออกใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสารเดิมได้ ในกรณีที่ทางกิจการอาจจะไม่มีการบันทึกเอกสารใบแจ้งหนี้ไว้ในระบบ หรือทำเป็นยอดยกมาผ่านทางสมุดรายวัน ตัวอย่าง กิจการมีการบันทึกใบแจ้งหนี้ขายโทรศัพท์มือถือให้คู่ค้ารายหนึ่ง เป็นจำนวน 5 เครื่อง ต่อมาพบว่ากิจการนั้นมีการออกใบแจ้งหนี้ไปเพียง 1 ชิ้น ผิดจากที่เคยตกลงกับคู่ค้าไว้ ส่งขาดไป 4 เครื่องจึงทำการออกใบเพิ่มหนี้ใหม่ และส่งสินค้าเพิ่มให้ตรงกับสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าจะขายทั้งหมด 5 เครื่อง ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายรับ > ใบเพิ่มหนี้ > สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : เลือก “ไม่อ้างอิงเอกสารเดิม” และเลือกเอกสาร จากนั้นกด “ถัดไป” ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลใบเพิ่มหนี้ โดยเมื่อกดถัดไปแล้วระบบจะแสดงหน้าสร้างใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี ให้อัตโนมัติ หมายเหตุ : ช่องที่มีเครื่องหมาย *สีแดง กิจการจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นระบุรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่มหนี้ โดยไม่อ้างอิงเอกสารเดิมยกตัวอย่างเช่น รหัสสินค้า P00008 มีการส่งสินค้าเพิ่ม 4 เครื่อง ในใบเพิ่มหนี้ ให้กิจการระบุรหัสสินค้า และราคาสินค้า เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว กิจการสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบได้ดังนี้ เมื่อมีการระบุข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “อนุมัติใบเพิ่มหนี้” ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี เมื่อมีการการอนุมัติใบเพิ่มหนี้แล้ว ระบบจะมีการตัด Stock ตามตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง -การออกเอกสารใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงจากเอกสารเดิม-

17 พ.ย. 2022

PEAK Account

4 min

การออกใบเพิ่มหนี้โดยอ้างอิงจากเอกสารเดิม

ใบเพิ่มหนี้ หรือ (Debit Note) คือเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ (ลูกค้า) โดยมีเจตนาที่ต้องการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่ามูลค่าของสินค้าและบริการนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นกิจการมีการบันทึกใบแจ้งหนี้ขายโทรศัพท์มือถือให้คู่ค้ารายหนึ่ง เป็นจำนวน 10 เครื่อง ต่อมาพบว่ากิจการนั้นมีการออกใบแจ้งหนี้ผิดจากที่เคยตกลงกับคู่ค้าไว้ จึงทำการออกใบเพิ่มหนี้ใหม่ และส่งสินค้าเพิ่มให้ตรงกับสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าจะขายทั้งหมด 15 เครื่อง ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายรับ > ใบเพิ่มหนี้ > สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : เลือก “เพิ่มหนี้จากเอกสารเดิม” และเลือกเอกสาร จากนั้นกด “ถัดไป” ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลใบเพิ่มหนี้ โดยเมื่อกดถัดไปแล้ว ระบบจะแสดงหน้าสร้างใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี ให้อัตโนมัติ หมายเหตุ : ช่องที่มีเครื่องหมาย *สีแดง กิจการจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นติ๊กที่รายการสินค้าที่มีการเพิ่มหนี้ เช่น ส่งสินค้าเพิ่มระบุจำนวน 5 เครื่อง และราคา เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว กิจการสามารถเลือก 2 รูปแบบได้ดังนี้ เมื่อมีการระบุข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “อนุมัติใบเพิ่มหนี้” ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี – จบขั้นตอนการออกใบเพิ่มหนี้แบบอ้างอิงเอกสารเดิม-

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

4 min

การสรุปจ่ายเงินเดือน สำหรับรวมยอดเงินที่จ่ายให้กับพนักงานทั้งปี

สรุปจ่ายเงินเดือน สำหรับรวมยอดเงินที่จ่ายให้กับพนักงานทั้งปี ซึ่งการสร้างสรุปจ่ายเงินเดือน ทางผู้ใช้งานต้องมีการสร้างรายการจ่ายเงินเดือน (PAY) ที่ PEAK Payroll ก่อนเมื่อทำการสร้างสรุปเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการพิมพ์ทวิ 50 สำหรับให้พนักงาน, แบบ ภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: เข้าที่ PEAK Payroll >> เมนูเงินเดือน >> สรุปจ่ายเงินเดือน ขั้นตอนที่ 2: กดที่ปุ่มสร้างสรุปจ่ายเงินเดือน ระบบจะแสดงช่องให้กรอกช่วงข้อมูลตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ เพื่อเป็นการทำสรุปจ่ายเงินเดือน หมายเหตุ: ระบบจะคำนวณจากการจ่ายเงินเดือนที่สถานะเป็น ชำระแล้ว เท่านั้น สามารถกดที่ Tab รายการจ่ายเงินเดือน เพื่อดูว่ารายการที่นำมาคำนวณมีรายการอะไรบ้าง ฟังก์ชันพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ขั้นตอนที่ 1: เข้าที่หน้า สรุปจ่ายเงินเดือน (SPAY) ที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2: กดเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มพิมพ์ จะมีให้เลือกพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.1ก และ พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ฟังก์ชันพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้แก่พนักงาน ขั้นตอนที่ 1: เข้าที่หน้า สรุปจ่ายเงินเดือน (SPAY) ที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2: สามารถกดปุ่ม 50 ทวิ ตรงรหัสพนักงาน เพื่อดูข้อมูลได้หรือจะกดปุ่ม ส่งอีเมล เพื่อทำการส่ง 50 ทวิให้พนักงานทางอีเมล – จบขั้นตอนวิธีการทำสรุปจ่ายเงินเดือน สำหรับรวมยอดเงินที่จ่ายให้กับพนักงานทั้งปี –

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

การ Export File Excel เงินเดือนเพื่อนำยื่น ภ.ง.ด.1 ใน PEAK Payroll

หากต้องการดึงข้อมูลเงินเดือนพนักงานใน PEAK Payroll เพื่อนำยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 หรือเพื่อดูข้อมูลการจ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือน สามารถดูได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ขั้นตอนที่ 1 กดเข้าที่ “เงินเดือน” >> เลือก “ทั้งหมด” >> เลือก “พิมพ์รายงาน” ขั้นตอนที่ 2 เลือกช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูข้อมูลรายงานของเงินเดือน >> เลือก “พิมพ์รายงาน”จะมี Pop-Up ช่วงเวลาให้ระบุข้อมูล สามารถทำการระบุวันที่ 01 มกราคม ค.ศ.2022 – 31 ธันวาคม ค.ศ.2022 กรณีกดพิมพ์รายงานแล้วจะมี Pop up แจ้งเตือนตรงมุมล่างซ้ายจะมีการดาวน์โหลดข้อมูลเงินเดือนออกมาเป็น File Excel ให้อัตโนมัติ ตัวอย่าง รายงานข้อมูลที่แสดงสรุปการจ่ายเงินเดือนในรูปแบบภาพรวม ตัวอย่าง รายงานข้อมูลที่แสดงสรุปการจ่ายเงินเดือนในรูปแบบรายเดือน -จบขั้นตอนการ Export File Excel เงินเดือนเพื่อนำยื่น ภ.ง.ด.1 ใน PEAK Payroll-

23 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

การตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

วิธีการตั้งค่าตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสารในระบบ PEAK หากเรามีการสร้างใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสารใดๆ PEAK จะมีการบันทึกบัญชีให้ ซึ่งค่า Default ระบบผูกผังบัญชีให้ดังนี้แยกตามประเภทของเอกสาร ซึ่งหากทางผู้ใช้งานต้องการตั้งค่าการลงผังบัญชีเองสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ตามตัวอย่างนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > ตั้งค่าบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ > กดแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 เลือกผูกผังบัญชีได้เลย เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก – จบขั้นตอนตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร-

18 พ.ย. 2022

PEAK Account

4 min

การออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

การบันทึก รับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) ในส่วนนี้จะเป็นการได้รับใบเพิ่มหนี้ที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงที่สร้างบน NEW PEAK และจะเพิ่มสินค้าเข้าคลังสินค้า ซึ่งจะทางโปรแกรมจะนำไปเพิ่มต้นทุนและสินค้าในล็อตสินค้าที่ได้เลือกระบุวันที่ในใบเพิ่มหนี้นั้น ยกตัวอย่าง การบันทึก รับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) กิจการมีการซื้อสินค้ากับทางผู้ขายรายหนึ่ง โดยซื้อพัดลม 10 เครื่อง ต่อมาพบว่าผู้ขายให้ส่งพัดลมมา 11 เครื่อง ดังนั้นผู้ขายจึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ เพื่อให้ทางกิจการจ่ายเงินเพิ่มค่าพัดลมอีก 1 เครื่อง โดยในส่วนนี้ทางกิจการไม่ได้บันทึก EXP. ในหน้ารายจ่ายหรือเป็นรายการที่เป็นหนี้คงค้างยกมา โดยในส่วนนี้กิจการไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร EXP. ที่หน้ารายจ่าย โดยสามารถออกใบเพิ่มหนี้โดยตรงได้ ขั้นตอนที่ 1 การเข้าไปออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) เข้าที่ รายจ่าย > เลือก รับใบเพิ่มหนี้ > กด + สร้าง เลือก ไม่อ้างอิงเอกสารเดิม > กด ถัดไป ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกออกรับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) > เลือกระบุผู้ติดต่อ ที่ได้รับใบเพิ่มหนี้> เลือกระบุสาเหตุของการเพิ่มหนี้ รวมถึงใส่คำอธิบายรายการของสาเหตุการเพิ่มหนี้> เลือก รับสินค้าเพิ่ม จะมีให้เลือก 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะถูกเพิ่มด้วยรูปแบบที่ 2 ไม่รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง > เลือกระบุสินค้า ที่ต้องการเพิ่มหนี้และเพิ่มราคาต้นทุนสินค้า (ตามตัวอย่างจะเป็นการออกเพิ่มพัดลม 1 เครื่อง) ขั้นตอนที่ 3 เลือการชำระเงินการชำระเงินจะสามารถระบุได้ 2 รูปแบบรูปแบบที่ 1 ชำระเงิน รูปแบบที่ 2 ตั้งหนี้ไว้ก่อน ในตัวอย่างนี้จะเป็นรูปแบบที่ 1 ชำระเงิน ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีรับใบเพิ่มหนี้ กรณี จ่ายชำระเงิน ตัวอย่าง การบันทึกรับคืนสินค้า ในสต๊อกสินค้าที่บันทึกออกใบเพิ่มหนี้ กรณีรับสินค้าเพิ่มสต๊อกสินค้าก็จะบวกเพิ่มมา 1 เครื่องจากการบันทึกใบเพิ่มหนี้ ซึ่งจะเข้าในล็อตตามวันที่บันทึกใบเพิ่มหนี้หากต้องการให้เข้าล็อตตามวันที่สั่งซื้อสินค้า ให้เลือกวันที่ใบเพิ่มหนี้ตรงกับวันที่สั่งซื้อสินค้าในล็อตนั้นๆ -จบขั้นตอนการออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร-

18 พ.ย. 2022

PEAK Account

4 min

การออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบอ้างอิงเอกสารเดิม

หากทางกิจการได้รับใบเพิ่มหนี้จากผู้ขาย และมีการรับสินค้าเพิ่มเข้าสต๊อก สามารถบันทึกรับใบเพิ่มหนี้ที่ NEW PEAK โดยมีขั้นตอนดังตอนไปนี้ ตัวอย่างเช่น กิจการมีการรับใบเพิ่มหนี้ จากบันทึกซื้อสินค้าเลขที่ EXP-25650400008 โดยมีการรับสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ เป็นอื่นๆ– ระบุคำอธิบายอย่างย่อ คือ ซื้อสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่ม ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้า > ดูทั้งหมด > เลือกเอกสารที่ต้องการบันทึกรับใบเพิ่มหนี้ กด Dropdown ที่ปุ่มตัวเลือก > กดรับใบเพิ่มหนี้ หรืออีกวิธีสำหรับการสร้างรับใบเพิ่มหนี้เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > รับใบเพิ่มหนี้ > สร้าง เลือกเพิ่มหนี้จากเอกสารเดิม > เลือกชื่อลูกค้า/คู่ค้า > เลือกเลขที่เอกสารที่ต้องการเพิ่มหนี้ > ถัดไป ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดใบเพิ่มหนี้ที่ได้รับจากทางผู้ขาย– ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ หากสาเหตุที่ระบบมีให้ไม่ตรงกับสาเหตุการเพิ่มหนี้จริง ให้ระบุเป็นอื่นๆ– ระบุคำอธิบายอย่างย่อ ซึ่งจะแสดงในหน้าเอกสารส่วนสาเหตุของการเพิ่มหนี้– ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่มหรือไม่ จะมีให้เลือก 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะถูกเพิ่มด้วยรูปแบบที่ 2 ไม่รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น กิจการมีการรับใบเพิ่มหนี้ จากบันทึกซื้อสินค้าเลขที่ EXP-25650400008 โดยมีการรับสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ เป็นอื่นๆ– ระบุคำอธิบายอย่างย่อ คือ ซื้อสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่ม ติ๊กที่รายการสินค้ามีการเพิ่มหนี้ > ระบุจำนวน และราคา/หน่วย หรือ หากมีการซื้อสินค้าอื่นนอกจากที่มีในเอกสาร ให้กดเพิ่มรายการใหม่ ขั้นตอนที่ 3 : ในส่วนของการบันทึกชำระเงิน ให้ระบุช่องทางการเงินที่มีการชำระให้ผู้ขาย หรือหากยังไม่ชำระเงิน ให้กดยังไม่ชำระเงิน ระบบจะทำการตั้งเจ้าหนี้ให้อัตโนมัติ > กดอนุมัติรับใบเพิ่มหนี้ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เมื่ออนุมัติใบเพิ่มหนี้เรียบร้อยแล้ว กดที่รหัสสินค้า D0001 จะพบว่ามีจำนวนสินค้าในสต๊อกเพิ่มขึ้น 20 ชิ้น -จบขั้นตอนการออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบอ้างอิงเอกสารเดิม-

18 พ.ย. 2022

PEAK Account

3 min

การบันทึกรับใบลดหนี้แบบรับชำระเงินคืน

การบันทึกรับใบลดหนี้แบบอ้างอิงแบบรับชำระเงินคืน สามารถทำขั้นตอนดังนี้ หากทางกิจการได้รับใบลดหนี้จากผู้ขาย โดยมีเอกสารการจ่ายอ้างอิงการรับลดหนี้สามารถบันทึกรับใบลดหนี้ที่ NEW PEAK โดยมีขั้นตอนดังตอนไปนี้ ตัวอย่าง กิจการได้ทำการซื้อสินค้า 10 ชิ้น ราคาหน่วยละ 300 บาท จ่ายชำระเต็มจำนวนแล้วต่อมาได้รับเอกสารรับใบลดหนี้เนื่องจากสินค้าชำรุด และส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายจำนวน 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 300 บาท สามาบันทึกได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > รับใบลดหนี้ > สร้าง คลิกลดหนี้จากเอกสารเดิม > ระบุชื่อลูกค้า/คู่ค้า > ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการรับใบลดหนี้ > คลิก ถัดไป หรือสามารถออกเอกสารรับใบลดหนี้ที่หน้าเอกสารรายจ่ายโดย คลิกตัวเลือก > รับใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 2 : เลือกระบุสาเหตุการลดหนี้ และ ระบุคืนสินค้า การลดหนี้จะมีผลกับ Stock สินค้า 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คืนสินค้า สินค้าใน Stock จะลดลง รูปแบบที่ 2 ไม่คืนสินค้า Stock จะไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งในตัวอย่างนี้จะเป็นรูปแบบที่ 1 คืนสินค้า ขั้นตอนที่ 3 : รับชำระเงิน ระบบุช่องทางเงินที่ได้รับเงินคืน จากนั้นคลิกอนุมัติใบลดหนี้ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี – จบขั้นตอนการบันทึกรับใบลดหนี้แบบรับชำระเงินคืน –

17 พ.ย. 2022

PEAK Account

3 min

การออกใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป

เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการออกไปแล้วมีการออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการทำออกใบลดหนี้ แต่ไม่ได้มีการโอนเงินคืนให้กับลูก นำยอดเงินมาเป็นการรับชำระในครั้งต่อไป สามารถทำรายการได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการออกใบลดหนี้ที่เอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จนั้นที่ต้องการทำการออกใบลดหนี้ เมื่อกดออกใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ใส่รายละเอียดสาเหตุของการลดหนี้และการรับคืนสินค้า ซึ่งหากเลือกรับคืนสินค้า สินค้าจะกลับมาเข้าสต็อกให้ค่ะ หลังจากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ทำการเลือก ขั้นสูง ติ๊กค่าธรรมเนียมและรายการปรับปรุง ให้เลือกเป็นผังบัญชีที่ไว้สำหรับเป็นเครดิต ทางทีมงานขออนุญาตยกตัวอย่างใช้ผังบัญชีพัก แล้วอนุมัติรายการ -จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้- ขั้นตอนการบันทึกรายการออกใบเสร็จ/ใบกำภาษีเพื่อลดยอดที่มีการออกใบลดหนี้ไป ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ได้ทำการออกใบลดหนี้ไปแล้ว แล้วมีการขายหรือให้บริการใหม่โดยไม่ได้มีรายรับชำระเป็นเงิน ขั้นที่ตอนที่ 1 เมื่อสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว ตรงช่องทางการเงิน ให้ทำการเลือกช่องทางเดียวกันกับที่เราออกใบลดหนี้ไว้ แล้วอนุมัติรายการ เมื่อเข้าทำการตรวจสอบการลงข้อมูลที่หน้า GL ข้อมูลจะทำการล้างกันให้ -จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป-

17 พ.ย. 2022

PEAK Account

3 min

การออกใบลดหนี้แบบชำระเงินคืน

การออกใบลดหนี้คือการออกเอกสารเพื่อลดหนี้ให้คู่ค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการกับทางกิจการซึ่งในกรณีที่ออกใบลดหนี้เพื่อชำระเงินคืนสามารถดูตัวอย่างการบันทึกได้ดังนี้ ตัวอย่าง ออกใบแจ้งหนี้ขายเครื่องซักผ้าจำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5000 บาท และลูกค้ามีชำระเงินมาแล้ว ต่อมาลูกค้าแจ้งว่าราคาที่ตกลงกันคือเครื่องละ 4000 บาท ต้องลดหนี้และคืนเงินให้กับทางลูกค้า เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 10000 บาท ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู ” รายรับ “ จากนั้นเลือก ” ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ ” และกดปุ่ม “ดูทั้งหมด” ขั้นตอนที่ 2 เลือกเอกสารที่ต้องการออกใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 3 เลือกปุ่ม ” ตัวเลือก “ จากนั้นเลือก ” ออกใบลดหนี้ ” ขั้นตอนที่ 4 ระบุรายละเอียดต่างๆในการลดหนี้การลดหนี้จะเกี่ยวข้องกับ Stock สินค้า 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 รับคืนสินค้า สินค้าจะเพิ่มขึ้นใน Stock รูปแบบที่ 2ไม่รับคืนสินค้า Stock จะไม่ได้รับผลกระทบ จากตัวอย่างมีการลดหนี้ราคาสินค้าและไม่ได้มีการรับคืนสินค้า จึงระบุสาเหตุของการลดหนี้เป็น ” ลดราคาสินค้า ” และเลือกการรับคืนสินค้าเป็น ” ไม่รับคืนสินค้า “จากนั้นระบุรายการสินค้าที่ลดราคาเป็นราคา 1000 บาท จำนวน 10 เครื่อง ** จะเห็นได้ว่าระบบแจ้งสรุปข้อมูลให้เป็นมูลตามเอกสารเดิม 50000 บาท แต่มีการออกใบลดหนี้และแสดงมูลค่าที่ถูกต้องเป็น 40000 บาท ** ขั้นตอนที่ 5 เลือกช่องทางที่จ่ายชำระเงินคืนให้ลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม” อนุมัติใบลดหนี้ “ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี -จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้แบบชำระเงินคืน-